HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

EK 1
HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ (SLA)

BULUTİSTAN, sunduğu hizmetler için ek bir ücret talep etmeden Hizmet Seviyesi Taahhüdü sağlar. Hizmet Seviyesi Taahhüdü, Müşterinin BULUTİSTAN’a ait 7x24 Müşteri Hizmetlerine yapacağı bildirimle başlar. Müşterilerin satış sonrası bildirimleri, aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak Müşteriler tarafından doğrudan BULUTİSTAN’a iletilebilecektir:
Elektronik Posta : destek@bulutistan.com
Telefon : 0850 222 85 88
Müşteriler tarafından bu iletişim kanalları aracılığıyla iletilen bildirimler, ilgili bildirimin muhatabı veya bildirilen problemin sorumlusu BULUTİSTAN olmasa dahi, en kısa süre içerisinde, gerekçeli şekilde cevaplanır ve muhatap MÜŞTERİ ise bildirim, ekindeki bilgi ve belgeler ile birlikte, MÜŞTERİ’ye iletilir. BULUTİSTAN kendi sistem, cihaz ve sunucularının internet ortamında devamlılığından sorumlu olup, bu kapsamda BULUTİSTAN’dan kaynaklanmayan problemler SLA kapsamında değildir. BULUTİSTAN, donanımsal veya yazılımsal arızalar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den dolayı oluşabilecek sorunlara azami özen göstererek acil müdahale eder ve tüm Müşterileri, en geç 1 saat içerisinde, konu ile ilgili iletişim kanallarından (ticket, telefon, e-mail) bilgilendirerek teyit alır. BULUTİSTAN, sunduğu hizmetler kapsamında yaşanabilecek sorunların giderilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen eskalasyon şemasındaki 7x24 destek masasını, personeli ve iletişim kanallarını sağlamayı ve hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
Bildirim Noktası Problemin ilk iletimi
1. Eskalasyon Problem iletildikten 10 dakika sonra
2. Eskalasyon Problem iletildikten 1 saat sonra
3. Eskalasyon Problem iletildikten 2 saat sonra
4. Eskalasyon Problem iletildikten 3 saat sonra
BULUTİSTAN, Hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli olan sistem, bağlantı, sunucu ve ekipmanlarını sürekli olarak takip eder ve sorun anında ulaşılabiliyorsa telefon ile ulaşılamıyorsa e-posta yöntemiyle Müşteri ile iletişime geçerek, İşbirliği Sözleşmesi ve işbu Hizmet Seviyesi Taahhüdü ‘ne göre gerekli müdahaleleri başlatır.
6. BULUTİSTAN bakım, yenileme, güncelleme, yedekleme ve yeni yazılım veya cihazların devreye alınmasına yönelik çalışmalarını mümkün olduğunca Müşteri ile birlikte belirlenen tarihlerde, 00.00 – 06.00 saatleri arasında gerçekleştirir. Acil ve/veya hızlı müdahale gerektiren durumlar da dâhil her türlü çalışma, Hizmetinin kesintisizliğine mümkün olduğunca zarar vermeksizin ve Müşterilere makul bir süre önceden bilgilendirme yapmak suretiyle gerçekleştirir.
7. Aşağıda belirtilen durumlar ve İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde usulünce bildirilen mücbir sebepler SLA kapsamında değildir:
i. BULUTİSTAN ve Müşteri tarafından ortaklaşa planlanan destek bakımı, yenileme ve güncelleme çalışmaları,
ii. BULUTİSTAN’nın yapacağı ve Müşteri tarafından yazılı olarak onaylanan bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar,
iii. MÜŞTERİ veya fiili kullanıcı tarafından yapılan ihmalkâr davranış veya yanlış kullanımlar,
iv. Müşteri’ye internet üzerinden gelebilecek saldırılar ve bunların sonuçları,
v. Müşteri tarafında bulunan aktif ve pasif cihazlar ve bunların bağlantısını sağlayan kablolarda oluşan arızalar,
vi. Müşteri’nin yerel ağında veya kullandığı uygulamalarından kaynaklanan sorunlar,
vii. Aktif cihazlar üzerinde Müşteri tarafında yapılan konfigürasyon değişikliklerinden kaynaklanan sorunlar,
viii. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. veya diğer internet hizmet sağlayıcıları tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve BULUTİSTAN’nın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmeler.

BULUTANYA SİZE NELER SUNAR?

Barındırma Hizmetleri : Barındırma hizmetlerimiz her türlü alan ("domain") kayıt işlemlerini, web sayfalarınız için gerekli barındırma hizmetlerini ("Linux & Windows hosting") ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret Çözümleri : İş aktivitelerinizi Internet üzerine taşıyacak her türlü bilgi ve iletişim teknolojilerini sanal dünyada gerçekleştirecek projelerin yapılmasıdır, elektronik güvenli para transferi ve ödeme kanallarının yapılandırılması da çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Yazılım Çözümleri : İş süreçlerinizi elektronik ortamda daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlayacak web tabanlı bilgisayar yazılım çözümlerimizdir. Kullandığımız teknolojiler PHP, ASP, .NET, JAVA ve veritabanı uygulamaları üzerine konumlandırılmıştır.

Dinamik İçerik Çözümleri : Dinamik içerik çözümlerimiz ile sayfalarınız için gerekli olan ya da ihtiyaç duyduğunuz her türlü flash, activex ve ajax bileşenlerinin oluşturulması ve bu bileşenlerin web sayfalarınıza adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sitenizin arama makineleri için gerekli optimizasyonunun yapılması ve arama makinelerine kaydı da sunduğumuz çözümler arasındadır.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri : Web sayfalarınız ve web tabanlı platformlarınızın dış kaynak yönetim modeli ile uzaktan ya da bir fiil yerinde her türlü destek ve bakım hizmetlerinin çözüm olarak sunulmasıdır. Firmamızın verdiği her türlü hizmet, Servis Seviyesi Garanti ("SLA: Service Level Aggrement") kapsamındadır.

REFERANSLAR

Powered by WHMCompleteSolution